VI. Īpašās prasības suņu turēšanai patversmēs un viesnīcas

VI. Īpašās prasības suņu turēšanai patversmēs un viesnīcas

44. Ja suni tur sprostā, starp atsevišķiem sprostiem nodrošina tādu attālumu vai izveido šķērssienu, lai dzīvnieki nenonāktu kontaktā viens ar otru.

45. Turot suni sprostā vai telpā, tam nodrošina vismaz piecus kvadrātmetrus lielu platību.

46. Turot suni aplokā, nodrošina viņa fizioloģijai atbilstošu teritoriju.

 

Our help involves information about animals in the shelter, also about help that they need and how exactly people can help them. Thus we organize events in support and defense of animals.