V. Īpašās prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai patversmēs un viesnīcās

     

V. Īpašās prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai patversmēs un viesnīcās

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.936)

37. Savvaļas sugu dzīvniekus tur saskaņā ar Valsts meža dienesta vai Dabas aizsardzības pārvaldes ieteikumiem.
(Grozīts ar MK 12.09.2006. noteikumiem Nr.757; MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.936)

38. Savvaļā izlaiž tikai tos savvaļas plēsēju kārtas dzīvniekus, kuri ir vakcinēti pret trakumsērgu.

39. Plēsēju kārtas dzīvniekus tur atbilstoši kaķu turēšanas prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par labturības prasībām mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, suņa apmācībai un mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesībām un pienākumiem.

40. Nagaino kārtas dzīvniekus tur aplokos. Vienam dzīvniekam nodrošina platību, kas nav mazāka par 10 kvadrātmetriem. Žoga augstums ir ne mazāks par diviem metriem. Aplokā ir nojume dzīvnieku aizsardzībai pret nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem apstākļiem.

41. Roņus tur sprostos. Vienam dzīvniekam nodrošina platību, kas nav mazāka par trim kvadrātmetriem, no kuras trešdaļu aizņem baseins. Roņa turēšanas vietā ūdens temperatūra nedrīkst būt zemāka par 5 °C.

42. Gulbjus tur slēgtos (no augšas ar sietu norobežotos) sprostos. Vienam dzīvniekam nodrošina platību, kas nav mazāka par pieciem kvadrātmetriem, no kuras trešdaļu aizņem baseins. Gulbja turēšanas vietā temperatūra nedrīkst būt zemāka par 0 °C.

43. Stārķus tur sprostos. Vienam dzīvniekam nodrošina platību, kas nav mazāka par trim kvadrātmetriem. Stārķa turēšanas vietā temperatūra nedrīkst būt zemāka par 0 °C.

 

Mūsu palīdzība ir informācijas izplatīšana par nonākušiem patversmē dzīvniekiem, kā arī par nepieciešamu tiem palīdzību un par to, kā tieši cilvēki var tiem palīdzēt. Turklāt mēs organizējam akcijas un pasākumus, lai palīdzētu dzīvniekiem un aizsargātu tos.