VI. Īpašās prasības suņu turēšanai patversmēs un viesnīcas

     

VI. Īpašās prasības suņu turēšanai patversmēs un viesnīcas

44. Ja suni tur sprostā, starp atsevišķiem sprostiem nodrošina tādu attālumu vai izveido šķērssienu, lai dzīvnieki nenonāktu kontaktā viens ar otru.

45. Turot suni sprostā vai telpā, tam nodrošina vismaz piecus kvadrātmetrus lielu platību.

46. Turot suni aplokā, nodrošina viņa fizioloģijai atbilstošu teritoriju.

 

Mūsu palīdzība ir informācijas izplatīšana par nonākušiem patversmē dzīvniekiem, kā arī par nepieciešamu tiem palīdzību un par to, kā tieši cilvēki var tiem palīdzēt. Turklāt mēs organizējam akcijas un pasākumus, lai palīdzētu dzīvniekiem un aizsargātu tos.