Защита сельскохозяйственных животных

     

Защита сельскохозяйственных животных

Статья 13.
Сельскохозяйственное живот­ное используется для получения продуктов животного происхождения или работы.

 

Статья 14.
Использовать сельскохозяйст­венное животное для работы вправе лицо, которое ведает содержанием, обучением и
использованием животных соответствующе­го вида и породы.

 

Статья 15.
В случае заболевания или травмы сельскохозяйственного животного собственник должен получить заключение практикующего ветеринарного врача о необ­ходимом уходе и лечении.

 

Mūsu palīdzība ir informācijas izplatīšana par nonākušiem patversmē dzīvniekiem, kā arī par nepieciešamu tiem palīdzību un par to, kā tieši cilvēki var tiem palīdzēt. Turklāt mēs organizējam akcijas un pasākumus, lai palīdzētu dzīvniekiem un aizsargātu tos.