Biedrības ziņojums.

Vispārīgajā informācijā par biedrību:

 • Nosaukums un juridiskā adrese — “Otrā māja dzīvniekiem”, angļu valodā “The pets’ second home”.
 • Juridiskā adrese: Tautas 96-36; Daugavpils;
 • Reģistrācijas numurs un datums – 40008160085; 2010.gada 20.maijs;
 • Tālrunis: 29993818; 28623011;
 • Pārvaldes institūcijas locekļi:

– Valdes priekšsēdētājs Žaneta Sosnāre; amatā stāšanās datums – 12.05.2010

— Valdes loceklis Irina Skorodihina; amatā stāšanās datums – 12.05.2010

 • Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā :
 • Informācijas izvietošana internetportala www.petnet.lv sadaļa patversmes par klaiņojušu dzīvnieku problēmām un vajadzībām Daugavpilī;
 • Sadarbība ar vietējam avīzēm (Informatīva atbaltošana), un televīzijai – kopa ar vietēju televīziju „DAUTKOM” bija organizēta akcija vietējai patversmei palīdzībai;
 • Ziedojumu kastītes izvietošana veikalos (sadarbības līgumi):
 • Akcijai “ Biedrība «Otra māja dzīvniekiem» aicina palīdzēt”
 • Sadarbība ar vietējam veterinārajam klīnikām (sadarbības līgumi)
 • Bezsaimnieka kaķus sterilizācija un kastrācija pirms adopcijas jaunajam īpašniekam (12 kaķi)
 • Bezpalīdzīgā stāvokli nonākuša dzīvnieka ārstēšana ( 19 dzīvnieki )
 • Suņu, kucēnu vakcinēšana ar komplekss vakcīnu – ( 29 kucēni)
 • Kaķu, kaķēnu vakcinēšana ar komplekss vakcīnu – (5 kaķi)
 • Aksesuāru iegādāšana dzīvniekiem, kuri atrodas Daugavpils patversmē (dzīvnieku kopšanai);
 • Citi līdzīgi darbi;
 • Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas:

2011.gadā biedrība organizēja masu akcijas lai palīdzētu klaiņojošiem, bezsaimnieka un bezpalīdzīga stāvokli nonākušiem dzīvniekiem un 2012.gadā turpinās realizēt līdzīgus akcijas.

Skaidrojumi par ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi kopā: 830. LVL, t.sk.: fiziskas personas: 542 LVL, juridiskas personas: 0 LVL, anonīmi ziedojumi: 288 LVL. ( Noteiktiem mērķiem: 55 LVL no fiziskas personas nenoteiktiem mērķiem: 487 LVL )
Citi ieņēmumi: Ieņēmumi no saņemtajiem bankas procentiem 5 LVL
Izdevumi: Izdevumi 721 lvl, t.sk.: Administratīvie izdevumi: 86 lvl Akcijai “ Biedrība «Otra māja dzīvniekiem» aicina palīdzēt”: 130 lvl Suņu un kaķu sterilizācija, vakcinācija, apstrāde, ārstēšana, inventārs dzīvniekiem – 505 lvl