Biedrības ziņojums.

Vispārīgajā informācijā par biedrību:

 • Nosaukums un juridiskā adrese – “Otrā māja dzīvniekiem”, angļu valodā “The pets’ second home”.
 • Juridiskā adrese: Tautas 96-36; Daugavpils;
 • Reģistrācijas numurs un datums – 40008160085; 2010.gada 20.maijs;
 • Tālrunis: +371 29790219; +371 28623011;

Pārvaldes institūcijas locekļi:

Valdes priekšsēdētājs Inna Tupahina; amatā stāšanās datums – 20.11.2013

Valdes loceklis Žaneta Sosnāre; amatā stāšanās datums – 20.11.2013

Valdes loceklis Irina Skorodihina; amatā stāšanās datums – 12.05.2010

Biedrības biedri:

1. Genādijs Stepanovs

2. Natālija Pavlova

3. Sergejs Slabkovskis

Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā :

 • Neformālas izglītības informatīvu akcijas plakātu, audio un video veidu izstrāde;
 • No 28.aprīļa 2012.gadā uzsākta akcija par līdzekļu savākšanu jaunas mītnes celšanai Daugavpils dzīvnieku patversmē;
 • Tiek sniegta palīdzība dzīvniekiem, nonākušiem nelaimē (ārstēšanas apmaksa );
 • Sadarbība ar vietējam avīzēm (Informatīva atbaltošana), un televīzijai
 • Sadarbība ar vietējam veterinārajam klīnikām (sadarbības līgumi)
 • Bezsaimnieka kaķus sterilizācija un kastrācija pirms adopcijas jaunajam īpašniekam ( kaķi)
 • Bezpalīdzīgā stāvokli nonākuša dzīvnieka ārstēšana ( dzīvnieki )
 • Suņu, kucēnu vakcinēšana ar komplekss vakcīnu – ( kucēni)
 • Kaķu, kaķēnu vakcinēšana ar komplekss vakcīnu – ( kaķi)
 • Aksesuāru iegādāšana dzīvniekiem, kuri atrodas Daugavpils patversmē (dzīvnieku kopšanai);
 • Citi līdzīgi darbi;

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas:

Mājas lapas izstrāde atvieglo informācijas sniegšanu iedzīvotājiem par Daugavpils dzīvnieku patversmes atrašanās vietu, nonākušiem dzīvniekiem, adopcijas noteikumiem un citi.

Neformālas izglītības informatīvajā akcijā tiek sniegta informācija Daugavpils pilsētas iedzīvotajiem par :

 • Par klaiņojušu dzīvnieku problēmām mūsu pilsētā;
 • Par dzīvnieku īpašnieka pienākumiem, atbildību un tiesībām;
 • Par jautājumiem dzīvnieku aizsardzības jomā;
 • Par organizācijām, dienestiem un personām, kur var saņemt informāciju un palīdzību nelaimes gadījumā.

Palīdzība dzīvniekiem – ārstēšana un sterilizēšana;

2014.gadā turpinās realizēt līdzīgus akcijas.

Skaidrojumi par ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi kopā: 1944 LVL, t.sk.: fiziskas personas: 419 LVL, juridiskas personas: 142 LVL, anonīmi ziedojumi: 1383 LVL, ( Noteiktiem mērķiem: 1638 LVL; no fiziskas personas nenoteiktiem mērķiem: 228 LVL )
Citi ieņēmumi: Dotācijas – ______ LVL; Ieņēmumi no saņemtajiem bankas procentiem ____ LVL
Izdevumi: Izdevumi 2407 LVL, t.sk.: Administratīvie izdevumi: 324 LVL Sabiedriska labuma darbībai – 2083 LVL