Projekts “Sterilizēts kaķis –

Projekts “Sterilizēts kaķis – veselīga dzīve!” sakums.

Ar prieku paziņojam, ka 2014.gada 1. jūlijā organizācija „Otrā māja dzīvniekiem” (The pet`s second home) parakstīja sadarbības līgumu ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, par granta saņemšanu 6 848,18 EUR apjomā projekta „Sterilizēts kaķis – veselīga dzīve” realizācijai. Līdzfinansējumu 10% apjomā īsteno Daugavpils novada dome.

Projekta mērķi:

Projekta mērķi ir: ierobežot bezsaimnieka kaķu savairošanos, un, secīgi, paaugstināt dzīvnieku dzīves kvalitāti ilgtermiņā, kā arī paaugstināt vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, samazināt infekciju slimību izplatīšanos starp kaķiem un cilvēkiem, tā kā vairākas slimības ir kopīgas kā kaķiem, tā cilvēkiem. Uz šo brīdi steilizācija ir humānākais veids, kā ierobežot bezsaimnieka dzīvnieku izplatību uz ielām.

Kaķi, kuri dzīvo pie mājām un pagrabiem, efektīvi iznīcina kaitīgos grauzējus, kuri neticami ātri savairojas, kad nav dabiskā ienaidnieka. Ir jāatceras, ka pagalmu kaķi ekonomē vietējo iedzīvotāju līdzekļus pakalpojumu apmaksai firmām, kuras izmanto indes cīņā pret kaitēkļiem. Pie tam kaitēkļi ļoti ātri pierod pie indēm un vielas kļūst mazefektīvas. Saskaņā ar dzīvnieku aizsardzības likumu (8. Pants, 4.punkts – Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem vietējā pašvaldība var atļaut pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā turēt sterilizētu bezsaimnieka kaķi, ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana.) Projekts tiks īstenots Jaunbūves mikrorajona teritorijā Daugavpils pilsētā un pagastos: Kalkūnes, Naujenes, Sventes, Lauceses.

Projekta īstenošanas periods – 1.07.2014 – 30.06. 2015. Aicinām vietējos iedzīvotājus, kuri īsteno bezsaimnieku kaķu koloniju barošanu un kopšanu, slēgt vienošanos līgumus par dzīvnieku sterilizācijas veikšanu. Dzīvnieku sterilizācija tiks veikta rindas kārtībā. Programmas ietvaros katrs kaķis tiks reģistrēts, klīniski apskatīts, tam tiks veikts tetovējums (apzīmējums), prettrakumsērgas vakcinācija, apstrāde pret blusām un tārpiem, sterilizācija/kastrācija.

Dzīvniekiem tiks nodrošināta pēcoperācijas diennakts uzturēšana stacionārā veterinārārsta uzraudzībā pēc operācijas veikšanas. Aicinām brīvprātīgos piedalīties projektā. Informācija par brīvprātīgā pienākumiem tiks izskaidrota personiski. Informācija par projektu un kontakttālruņi vienošanos par sterilizāciju slēgšanai –29790219, 26915856.

Atsauksme par paveikto darbību Daugavpils novads