Par mums

Biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” uzsāka savu darbību 2010. gada 20. maijā.

Mūsu organizācijas pamatmisija ir:

Palīdzēt bezpajumtes dzīviekiem, kā arī slimiem un/vai ievainotiem mājas un savvaļas dzīvniekiem;

Kontrolēt bezpajumtes dzīvnieku vairošanos humānā veidā;

Izglītot vietējos iedzīvotājus par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem un humānu attieksmi pret tiem;

Izglītot vietējos iedzīvotājus par pareizas mīluļu kopšanas un barošanas jautājumiem un arī pareizu attieksmi pret savvaļas dzīvniekiem;

Palīdzēt veidot kontaktu starp cilvēku un tā mīluli;  

Mūsu palīdzība ietver sevī informācijas izplatīšanu par patversmē nokļuvušiem dzīvniekiem, kā arī par tiem nepieciešamo palīdzību un par to, kā tieši cilvēki var tiem palīdzēt. Mēs arī organizējam akcijas un pasākumus, kas ir vērsti uz palīdzību dzīvniekiem un to aizsardzību.

2014. gada 12. aprīlī mūsu organizācija dibināja dzīvnieku patversmi ‘’OTRĀ MĀJA’’, kas atrodas Daugavpils novadā, Demenes pagastā, pie Jāņuciema ciema.

Dzīvnieku patversme Daugavpils

Biedrības “Otrā māja dzīvniekiem” reģistrācijas dokumenti: