Главная

О нас

Помощь

ИЩУТ ДОМ

Истории животных

Законодательство

Советы

Новости

Контакты

I. Vispārīgie jautājumi

I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs (turpmāk — patversme) un dzīvnieku viesnīcās (turpmāk — viesnīca), kārtību, kādā dzīvnieku nodod patversmē vai viesnīcā, kā arī patversmju un viesnīcu reģistrācijas kārtību. (MK 12.09.2006. noteikumu Nr.757 redakcijā)
  2. Valsts uzraudzību un kontroli patversmēs un viesnīcās veic Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk — dienests).
  3. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs patversmes vai viesnīcas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (turpmāk — patversmes vai viesnīcas īpašnieks).
  4. (Svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)
  5. Mājas (istabas) dzīvniekiem patversmēs un viesnīcās nodrošina prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par labturības prasībām mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, suņa apmācībai un mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesībām un pienākumiem.

 

Наша помощь заключается в распространении информации о попавших в приют животных, о помощи в которой они нуждаются, о том, как люди могут им помочь. Также мы проводим акции и мероприятия нацеленные на помощь животным и их защиту.