Главная

О нас

Помощь

ИЩУТ ДОМ

Истории животных

Законодательство

Советы

Новости

Контакты

IV. Prasības dzīvnieku uzņemšanai un turēšanai viesnīcas

IV. Prasības dzīvnieku uzņemšanai un turēšanai viesnīcas

(Nodaļas nosaukums MK 12.09.2006. noteikumu Nr.757 redakcijā)

33. Nododot dzīvnieku turēšanai viesnīcā, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzrāda:

33.1. mājas (istabas) dzīvnieka:

33.1.1. mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, ja dzīvnieka pastāvīgā turēšanas vieta ir dalībvalstī;

33.1.2. veterināro (veselības) sertifikātu, valsts pilnvarota veterinārārsta izdotu apliecinošu dokumentu par dzīvnieka veselības stāvokli vai Eiropas Savienības mājas (istabas) dzīvnieka pasi, ja dzīvnieka pastāvīgā turēšanas vieta ir valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;

33.2. savvaļas sugas dzīvnieka izcelsmi apliecinošu dokumentu un sniedz rakstisku informāciju par turēšanas apstākļiem. Viesnīcas īpašnieks nodrošina turēšanas apstākļus, kas atbilst dzīvnieka īpašnieka vai turētāja norādītajiem turēšanas apstākļiem.
(MK 11.11.2008. noteikumu Nr.936 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)

33.1 Suni viesnīcā uzņem, ja tas ir apzīmēts un reģistrēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību.
(MK 11.11.2008. noteikumu Nr.936 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2010., sk. 55. punktu)

34. Suņus, kaķus un mājas (istabas) seskus viesnīcā uzņem, ja tie ir vakcinēti pret trakumsērgu saskaņā ar veterinārmedicīnu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
(MK 11.11.2008. noteikumu Nr.936 redakcijā)

35. Viesnīcā iekārto un uztur vienotu dzīvnieku reģistru. Informāciju par dzīvnieku reģistrā glabā gadu pēc dzīvnieka uzņemšanas viesnīcā. Reģistrā iekļauj šādu informāciju:

35.1. dzīvnieka īpašnieka vai turētāja vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs;

35.2. dzīvnieka uzņemšanas datums un laiks;

35.3. dzīvnieka suga, šķirne un dzimums;

35.4. dzīvnieka vārds un mikroshēmā, tetovējumā vai gredzenā (putniem) norādītais identitātes numurs (ja ir);

35.5. dzīvnieka īpašās pazīmes (ja tādas ir konstatētas);

35.6. datums, kad dzīvnieks atdots tā īpašniekam vai turētājam.
(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)

36.14 dienu laikā pēc tam, kad beidzies līgumā noteiktais termiņš dzīvnieka turēšanai viesnīcā, viesnīcas īpašnieks rakstiski informē dzīvnieka īpašnieku par nodomu neizņemto dzīvnieku atdot patversmē vai citai personai vai paturēt dzīvnieku viesnīcā, vai to eitanazēt. Ja viesnīcas īpašnieks saņem rakstisku atteikumu no vietējās pašvaldības patversmes pieņemt dzīvnieku, tad viesnīcas īpašniekam, ne ātrāk kā pēc 14 dienām, kad beidzies līgumā noteiktais termiņš dzīvnieka turēšanai viesnīcā, ir tiesības paturēt dzīvnieku viesnīcā, atdot citai personai vai eitanazēt.
(MK 12.09.2006. noteikumu Nr.757 redakcijā)

 

Наша помощь заключается в распространении информации о попавших в приют животных, о помощи в которой они нуждаются, о том, как люди могут им помочь. Также мы проводим акции и мероприятия нацеленные на помощь животным и их защиту.