Главная

О нас

Помощь

ИЩУТ ДОМ

Истории животных

Законодательство

Советы

Новости

Контакты

VII. Īpašās prasības kaķu turēšanai patversmēs un viesnīcas

VII. Īpašās prasības kaķu turēšanai patversmēs un viesnīcas

47. Kaķi drīkst turēt tikai telpā.

48. Ja kaķi tur individuālā sprostā (kas novietots telpā), sprosts nedrīkst būt mazāks par kvadrātmetru.

49. Ja kaķi tur sprostā, tam nodrošina pastaigas ārpus patversmes vai viesnīcas telpām īpaši ierīkotā laukumā. Pastaigu laukumu ierīko tā, lai tas būtu no visām pusēm iežogots un lai dzīvniekam tiktu nodrošināta nepieciešamā kustību brīvība.

50. Turot kaķi telpā, nodrošina:

50.1. platību, kas nav mazāka par 4,5 kvadrātmetriem;

50.2. guļamvietu vismaz 90 centimetru augstumā no zemes;

50.3. telpas griestu augstumu vismaz 1,8 metrus.

51. Kaķim nodrošina piemērotus priekšmetus nagu asināšanai.

52. Kaķa tualeti tīra un mazgā vismaz reizi dienā, ja tajā nelieto īpašas smiltis.

 

Наша помощь заключается в распространении информации о попавших в приют животных, о помощи в которой они нуждаются, о том, как люди могут им помочь. Также мы проводим акции и мероприятия нацеленные на помощь животным и их защиту.