Sociālā reklāma

Sociālā reklāma

Jūs varat izplatīt skrejlapas, rakstus un sludinājumus pēc iepriekšējas saskaņošanas ar patversmes vadītāju. Mums ir ļoti vajadzīgs informatīvais atbalsts, jo tas palielina mūsu dzīvnieku izredzes uz adopciju. Mēs būsim ļoti pateicīgi, ja jums būtu iespēja palīdzēt ar izdruku vai izvietošanu. Mēs nodrošināsim gatavus maketus un tekstus. Katrs var palīdzēt!