Privātuma politika

Visi www.otramaja.lv ievadītie un/vai otramaja.lv nodotie personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Reģistrējoties otramaja.lv un/vai lietojot otramaja.lv, Lietotajs izsaka piekrišanu, ka otramaja.lv veic attiecīgā Lietotaja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

Personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir otramaja.lv.

Lietotaja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – informēšana par aktualitātēm, patversmes dzīvnieka noformēšana, piegade un citi Biedrības pakalpojumi.

Biedrībai ir tiesības ar e-pasta un īsziņu starpniecību informēt Lietotajus par dažāda veida ar otramaja.lv un Biedrību saistītām aktualitātēm. Lietotajamir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu saņemšanas, nosūtot par to Biedrībai informāciju uz e-pastu info@otramaja.lv.

Reģistrējoties otramaja.lv un/vai lietojot otramaja.lv, Lietotajs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas Biedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi (piemēram, piegādātājam un kurjeram).