Administratīvā atbildība

Administratīvās atbildības likums

86. pants. Ar administratīvo pārkāpumu saistīta manta

(3) Dzīvniekus var konfiscēt, ja sakarā ar izdarīto administratīvo pārkāpumu tie nav atstājami administratīvo pārkāpumu izdarījušas personas īpašumā.

155. pants. Rīcība ar izņemtajām mantām un dokumentiem

(1) Amatpersona, pieņemot lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, lemj par rīcību ar izņemtajām mantām un dokumentiem, ņemot vērā, ka:

4) konfiscētos dzīvniekus un konfiscētos transportlīdzekļus nodod Valsts ieņēmumu dienestam;

Likums stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.


Avots: likumi.lv