Biedrības ziņojums.

Vispārīgajā informācijā par biedrību:

 • Nosaukums un juridiskā adrese — “Otrā māja dzīvniekiem”, angļu valodā “The pets’ second home”.
 • Juridiskā adrese: Tautas 96-36; Daugavpils;
 • Reģistrācijas numurs un datums – 40008160085; 2010.gada 20.maijs;
 • Tālrunis: 29993818; 28623011;
 • Pārvaldes institūcijas locekļi:
 • Valdes priekšsēdētājs Žaneta Sosnāre; amatā stāšanās datums – 12.05.2010
 • Valdes loceklis Irina Skorodihina; amatā stāšanās datums – 12.05.2010

Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā :

 • Informācijas izvietošana internetportala www.petnet.lv sadaļa patversmes par klaiņojušu dzīvnieku problēmām un vajadzībām Daugavpilī;
 • Sadarbība ar vietējam avīzēm un televīzijai (Informatīva atbaltošana) vietējo iedzīvotāju aktivizācijai un iesaistīšanai dzīvnieku aizsardzības jomā;
 • Ziedojumu kontu atvēršana;
 • Ziedojumu kastītes izvietošana veikalos (sadarbības līgums)
 • Sadarbība ar vietējam veterinārajam klīnikām (sadarbības līgumi)
 • Bezsaimnieka suņus un kaķus sterilizācija un kastrācija pirms adopcijas jaunajam īpašniekam;
 • Bezpalīdzīgā stāvokli nonākuša dzīvnieka ārstēšana;

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas:

2010.gadā biedrība organizēja masu akcijas lai palīdzētu klaiņojošiem, bezsaimnieka un bezpalīdzīga stāvokli nonākušiem dzīvniekiem un 2011.gadā turpinās realizēt līdzīgus akcijas.

Skaidrojumi par ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem:
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi kopā: 245 LVL, t.sk.: fiziskas personas: 245 LVL, juridiskas personas: 0 LVL, anonīmi ziedojumi: 0 LVL. Noteiktiem mērķiem: 95 LVL
Citi ieņēmumi: Ieņēmumi no saņemtajiem bankas procentiem 1.3 LVL
Izdevumi: Izdevumi 199.99 lvl, t.sk.: Administratīvie izdevumi: 40.44 lvl Akcijai “ Biedrība «Otra māja dzīvniekiem» aicina palīdzēt”: 46.23 lvl Suņu sterilizācija, vakcinācija, apstrāde, čipēšana – 15 lvl Suņu un kaķu sterilizācija, tetovēšana, vakcinācija, apstrāde – 98.32 lvl