Dzīvnieku pieņemšanas

Dzīvnieku pieņemšanas kārtība Dzīvnieku patversmē

 • — Patversmes vadībai ir tiesības atteikt dzīvnieka pieņemšanā.
 • — Patversme nepieņem dzīvniekus no fiziskām personām, kuras turpmāk vairs  nevēlas vai kādu citu iemeslu dēļ nevar dzīvnieku paturēt.    
 • — Patversmē tiek uzņemti klaiņojošie suņi, kaķi un citi mājdzīvnieki ja patversmē ir   pietiekamas vietas to izvietošanai;
 • — Preoritāte dzīvnieku pieņemšanā patversmē ir dzīvniekiem, kuriem ir vajadzīga veterinārā palīdzība, kuri ir konfiscēti cietsirdīgas izturēšanas dēļ, dzīvnieki, kuru vientuļīgs īpašnieks/turētājs ir miris, atrastie klaiņojošie kucēni un kaķēni bez kuces/kaķenes, suņi un kaķi grūstībā, suņi un kaķi no municipālām patversmēm, kuri var būt iemidzīnāti nepietiekamas vietas dēļ;
 • — Patversme vienmēr pieņems atpakaļ dzīvniekus, kuri no tās bija adoptēti;
 • — Ja patversmē nokļuvušajam dzīvniekam ir iespējams to identificēt, tad saimnieks  24 stundu laikā tiks informēts par dzīvnieka atrašanās vietu;
 • — Dzīvnieku patversme nodrošina patversmē uzņemtā mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja meklēšanu plašas saziņas līdzekļos;
 • — Ja 14 dienu laikā nav iespējams atrast dzīvnieka īpašnieku vai turētāju, tad patversmei ir tiesības dzīvnieku atdot citam īpašniekam vai turētājam vai paturēt dzīvnieku patversmē;
 • — Patversmes darbā tiek piesaistīts praktizējošs veterinārārsts ar kuru patversme ir noslēgusi līgumu;
 • — Patversme patur nokļuvušos dzīvniekus 14 dienas un pēc 14-tās dienas kļūst par to īpašnieku;
 • — Persona, kura nodod dzīvnieku patversmē, sniedz ziņas par sevi un atrasto dzīvnieku, kas tiek ierakstītas iesniegumā;
 • — Visi patversmē nonākušie dzīvnieki tiek reģistrēti. Patversmē iekārto un uztur vienotu dzīvnieku reģistru kā elektroniskajā tā arī papīra formātā. Informāciju par dzīvnieku reģistrā elektroniskajā formātā glabājas 15 gadu pēc dzīvnieka uzņemšanas patversmē. 
 • — Personai, kura nodevusi Patversmei dzīvnieku, patversmes darbinieki nesniegt adoptētaja personisko informāciju;