INFO PAR PROBLĒMĀM

Iedzīvotāju informēšana Latgalē un Latvijā par klaiņojošu dzīvnieku problēmām un vajadzībām