Biedrības ziņojums.

Vispārīgajā informācijā par biedrību:

 • Nosaukums un juridiskā adrese – “Otrā māja dzīvniekiem”, angļu valodā “The pets’ second home”.
 • Juridiskā adrese: Tautas 96-36; Daugavpils;
 • Reģistrācijas numurs un datums – 40008160085; 2010.gada 20.maijs;
 • Tālrunis: 29993818; 28623011;
 • Pārvaldes institūcijas locekļi:

– Valdes priekšsēdētājs Žaneta Sosnāre; amatā stāšanās datums – 12.05.2010

— Valdes loceklis Irina Skorodihina; amatā stāšanās datums – 12.05.2010

 • Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā :
 • Mājas lapas izstrāde 2012 gadā un aktualizācija – www.otramaja.lv;
 • Neformālas izglītības informatīvu akcijas plakātu, audio un video veidu izstrāde– ar domes finansiālo atbalstu;
 • No 28.aprīļa 2012.gadā uzsākta akcija par līdzekļu savākšanu jaunas mītnes celšanai Daugavpils dzīvnieku patversmē;
 • Tiek sniegta palīdzība dzīvniekiem, nonākušiem nelaimē (ārstēšanas apmaksa );
 • Sadarbība ar vietējam avīzēm (Informatīva atbaltošana), un televīzijai
 • Sadarbība ar vietējam veterinārajam klīnikām (sadarbības līgumi)
 • Bezsaimnieka kaķus sterilizācija un kastrācija pirms adopcijas jaunajam īpašniekam ( kaķi)
 • Bezpalīdzīgā stāvokli nonākuša dzīvnieka ārstēšana ( dzīvnieki )
 • Suņu, kucēnu vakcinēšana ar komplekss vakcīnu – ( kucēni)
 • Kaķu, kaķēnu vakcinēšana ar komplekss vakcīnu – ( kaķi)
 • Aksesuāru iegādāšana dzīvniekiem, kuri atrodas Daugavpils patversmē (dzīvnieku kopšanai);
 • Citi līdzīgi darbi;
 • Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas:
 1. Mājas lapas izstrāde atvieglo informācijas sniegšanu iedzīvotājiem par Daugavpils dzīvnieku patversmes atrašanās vietu, nonākušiem dzīvniekiem, adopcijas noteikumiem un citi.
 2. Neformālas izglītības informatīvajā akcijā tiek sniegta informācija Daugavpils pilsētas iedzīvotajiem par :
 • Par klaiņojušu dzīvnieku problēmām mūsu pilsētā;
 • Par dzīvnieku īpašnieka pienākumiem, atbildību un tiesībām;
 • Par jautājumiem dzīvnieku aizsardzības jomā;
 • Par organizācijām, dienestiem un personām, kur var saņemt informāciju un palīdzību nelaimes gadījumā.
 1. Uz savāktiem ziedojumu līdzekļiem izbūvētas jaunas mītnes kaķiem – liels voljers silta telpā, ielas aploks, statīvi zem būriem.
 2. Palīdzība dzīvniekiem – ārstēšana un sterilizēšana;

2013.gadā turpinās realizēt līdzīgus akcijas.

Skaidrojumi par ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi kopā: 2048.07. LVL, t.sk.: fiziskas personas: 195 LVL, juridiskas personas: 500 LVL, anonīmi ziedojumi: 1353.07 LVL, ( Noteiktiem mērķiem: 500 LVL; no fiziskas personas nenoteiktiem mērķiem: 195 LVL )
Citi ieņēmumi: Dotācijas – 413 LVL; Ieņēmumi no saņemtajiem bankas procentiem 0.38 LVL
Izdevumi: Izdevumi 1816 LVL, t.sk.: Administratīvie izdevumi: 193 LVL Sabiedriska labuma darbībai – 1622 LVL