Ziņojums

Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese:

Biedrība „Otrā māja dzīvniekiem”; Daugavpils, Tautas iela 96-36, LV-5417;

Organizācijas reģistrācijas numurs un datums: 40008160085; 2010.gada 20.maijā

Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums):

 1. Valdes priekšsēdētāja Inna Tupahina; amatā stāšanās datums – 20.11.2013
 2. Valdes loceklis Žaneta Sosnāre; amatā stāšanās datums – 20.11.2013
 3. Valdes loceklis Irina Skorodihina; amatā stāšanās datums – 12.05.2010

Biedrības locekļi:

Genādijs Stepanovs

Sergejs Slabkovskis

Aļona Klimcenko

Marina Golovko

Dana Sablinska

Aleksejs Desjatniks

Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm

 1. Sadarbība ar NVA projektā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” , brīvprātīga darbinieka uzņemšana biedrības mājas lapas administrēšanā.
 2. Sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, finansējuma iegūšana projekta „Sterilizēts kaķis – veselīga dzīve” īstenošanai.
 3. Brīvprātīgo darbinieku piesaistīšana patversmes „Otrā māja” labiekārtošanā. Brīvprātīgo skaitā ir arī skolēni un jaunieši.
 4. Piedalīšanas Daugavpils pilsētas svētkos, labdarības kioska uzstādīšana. Metode palīdzēja piesaistīt ziedojumus, informēt vietējos iedzīvotājus par patversmes dzīvnieku vajadzībām.
 5. Informatīvās akcijas – ziņojumi par pazudušiem, atrastiem dzīvniekiem vietējos laikrakstos, sociālajos tīklos.
 6. Pieredzes apmaiņa ar citam dzīvnieku patversmēm Latvijā un ārzemēs
 7. Sadarbība ar vietējam veterinārajam klīnikām (sadarbības līgumi)

Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas

 1. Patversmes „Otrā māja” dibināšana un labiekārtošana. Perspektīvās- suņu un kaķu voljēru uzstādīšana, dzīvniekiem piemēroto dzīves apstākļu rādīšana, patversmes pilnvērtīgā darbība (dzīvnieku uzņemšana, uzturēšana, jauno saimnieku meklēšana, adopcija).
 2. Projekta „Sterilizēts kaķis – veselīga dzīve” īstenošana. Perspektīvās – līdzīgo projektu īstenošana Daugavpils novadā, sadarbība ar fondiem un dzīvnieku patversmēm.
 3. Labdarības kioska ierīkošana. Perspektīvās – citu labdarības pasākumu organizēšana (labdarības koncerti, akcijas, ziedojumu ievākšana).
 4. Brīvprātīgo darbinieku piesaistīšana, brīvprātīgā darba popularizēšana, sabiedrības izglītošana.

Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi kopā: 5000.18 EUR, t.sk.: fiziskās personas: 3520 EUR, juridiskās personas: 281 EUR, anonīmie ziedojumi: 1199 EUR (t.sk.: mantiskie ziedojumi: 714.30 EUR)
Citi ieņēmumi: Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējums – 3080 EUR; NVA finansējums – 287.14 EUR Ieņēmumi no saņemtajiem bankas procentiem 9.08 EUR
Izdevumi: Izdevumi – 3921 EUR, t.sk.: Administratīvie izdevumi: 375.30 EUR Sabiedriskā labuma darbībai: 2564.42 EUR TF projekta izmaksas – 784,14 EUR Stipendijuizmaksas (NVA) – 197.14 EUR

Informācija par fondiem:

Borisa un Ināras Teterevu fonds (projekta „Sterilizēts kaķis – veselīga dzīve” finansējums). Projekta norises periods: 01.07.2014. – 01.07.2015.

Piešķirtais finansējums: 6 848,18 eur

Projektu līdzfinansē Daugavpils Novada dome : 688.18 eur apjomā.

Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās:

Atlikumi pārskata gada sākumā : – 659 EUR ;

Atlikumi pārskata gada beigās : 4455 EUR;

Informācija par nodokļiem un nodevām:

Sociālie maksājumi – 114.84 EUR

Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem:

Sociālais nodoklis – 108.36 EUR;

Riska nodeva – 6.48 EUR;

Darba alga par dalību projektā „Sterilizēts kaķis – veselīga dzīve”

Darba alga kopā : 459.36 eur

Darba alga pa mēnešiem:

Projekta vadītājs :41,66 eur, kopā par 6 mēnešiem: 249.96 eur

Dzīvnieku ķērājs: 26,62 eur, kopā par 6 mēnešiem: 159.72 eur

Grāmatvēdis: 8,28 eur, kopā par 6 mēnešiem: 49.68 eur

Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā – 3 un viņu darba algas kopsumma – 76.56 mēnesī